İşbu sözleşme 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir:

 

MADDE 1 – KONU

İşbu sözleşmenin konusu, SATICI‘nın, ALICI‘ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen malın satışı ve teslimi ile ilgili olarak 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun – 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

 

MADDE 2 – TARAFLAR

2.1 – Satıcı Bilgileri

Ünvan: ARAS TUĞCU (Bundan sonra SATICI olarak anılacaktır)

Adres: Alsancak mahallesi Mahmut Esat Caddesi No:21 Daire:2 İzmir / Konak

Telefon: 0850 303 71 86

E-posta: info@dersnette.com

2.2 – Alıcı Bilgileri

Müşteri olarak www.dersnette.com sitesinden ödeme yapan kişi,  ödeme yaparken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

 

 

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU MAL VE HİZMETE İLİŞKİN BİLGİLER

3.1 – Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.

Ürün Açıklaması Adet Birim Fiyatı Ara Toplam (KDV Dahil)

Kargo Tutarı

Toplam :

Ödeme Şekli ve Planı

Teslimat Adresi

Teslim Edilecek kişi

Fatura Adresi

Sipariş Tarihi

Teslimat tarihi

Teslim şekli

 

FATURA BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan

Adres

Telefon

Faks

Eposta/kullanıcı adı

Fatura teslim: Elektronik fatura, ödemenin tamamlanmasıyla kayıtlı elektronik posta adresinize gönderilecektir.

 

3.2 – SATICI, sözleşme konusu malın teslimiyle birlikte www.dersnette.com sitesinde ilgili ders alanına ilişkin videolardan da ALICI’nın sözleşme tarihinden itibaren (5 mart 2018 ve sonrası için) 01.09.2019 tarihine kadar ücretsiz yararlanabileceğini taahhüt eder. Taraflar ders konularının kolay anlaşılmasını sağlayan bu videoların sözleşmenin konusu olmadığı, SATICI’nın promosyonu olduğu konusunda mutabıktırlar. Bu nedenle, SATICI, video içeriklerinde istediği an istediği değişiklikleri yapabileceği gibi tek taraflı olarak bu hizmeti sunmayı sınırlayabilir ya da tamamen kaldırabilir. ALICI, promosyon niteliğindeki bu videoların kullanımıyla ilgili olarak hiçbir şekilde hak ve talep ileri süremeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER

4.1 – ALICI, SATICI’nın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme sekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve sözleşme konusu malın niteliği gereği cayma hakkının kullanılamayacağı konusunda, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde SATICI tarafından bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal sipariş verdiğini is bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

https://www.dersnette.com sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve ALICI tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura is bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

4.2 – Sözleşme konusu mal, ALICI’nın aldığı hizmet türüne göre yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile ALICI‘nın ödeme sırasında kayıt ettiği iletişim bilgilerine uygun olarak açıklanan süre içinde gönderilir.

Saat 14.00’e kadar stok ve ödeme onayı alınan siparişinizin ürün/leri aynı işgünü içinde kargoya teslim edilir. (cuma günü 14:00 sonrası siparişler pazartesi kargoya teslim edilir) Sipariş, ALICI tarafından belirtilen teslimat adresine kargo tarafından teslim edilir.

Kargo tarafından belirtilen teslimat süreleri, zorunlu haller dışında 0-600 km mesafeler için 2 (iki) işgünü, 600 km üzeri mesafeler için 2-3 (iki- üç) işgünüdür.

4.3 – Sözleşme konusu mal, ALICI‘nın ödeme sırasında kayıt ettiği iletişim bilgilerinden kaynaklanan sorunlar nedeni ile teslim edilememesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4 – Sözleşme konusu malın teslimatı için işbu sözleşmenin kabul edildiğine dair onayın www.dersnette.com internet sitesinde verilmesi ve bedelinin ALICI‘nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle mal bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.5 – SATICI mücbir sebepler nedeni ile sözleşme konusu malı süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI‘ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesi hakkını kullanabilir. ALICI‘nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.

4.6 – SATICI gerekli gördüğü durumlarda, ALICI’nın vermiş olduğu bilgiler gerçekle örtüşmediğinde, siparişi durdurma hakkını saklı tutar. SATICI siparişte sorun tespit ettiği durumlarda ALICI’nın vermiş olduğu telefon, e-posta ve posta adreslerinden ALICI’ya ulaşamadığı takdirde siparişin yürürlüğe koyulmasını 15 (on beş) gün süreyle dondurur. ALICI’nın bu süre zarfında SATICI ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde ALICI’dan herhangi bir cevap alınamazsa SATICI, her iki tarafın da zarar görmemesi için siparişi iptal eder.

4.7 – Elektronik ortamda alınan mal/malın cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, satış bedeli, ödeme şekli, teslim alacak kişi, teslimat adresi, fatura bilgileri, kargo ücreti iş bu sözleşmenin 3. maddesinde belirtildiği gibidir. Bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. Bu bilgilerin doğru olmadığı veya noksan olduğu durumlardan doğacak zararları tamamıyla karşılamayı ALICI kabul eder ve ayrıca bu durumdan oluşabilecek her türlü sorumluluğu ALICI kabul eder.

4.8 – www.dersnette.com web adresinde yer alan bilgi, materyal ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları, SATICI’ya aittir. ALICI, önceden SATICI’nın yazılı iznini almadıkça, web sitesinde yer alan örnek dergi ve videoları başka bir mecrada kullanamaz.

 

MADDE 5 – CAYMA HAKKI

ALICI, Madde 3’te belirtilen sözleşme konusu mal ve hizmetin örneklerinin www.dersnette.com web adresinde ücretsiz şekilde incelemeye açık bulunduğunu, bu örnekleri incelediğini kabul ve beyan eder.

Yönetmeliğin m.15/1-f bendi uyarınca, sözleşme konusu malın iadesinin mümkün olmadığını, sözleşmeden cayma hakkı bulunmadığını, https://dersnette.com/iptal-iade-sartlari/ Bağlantı adresinde ve iş bu sözleşmede bu konuda bilgilendirildiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

MADDE 6 – BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ

İş bu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır. ALICI, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda SATICI’nın kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

MADDE 7 – UYUŞMAZLIK DURUMUNDA YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlık halinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca her yıl aralık ayında ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI’nın veya SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

 

MADDE 8 – YÜRÜRLÜK

8 (SEKİZ) maddeden ibaret bu sözleşme, taraflarca okunarak,   05/01/2016 tarihinde, ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

 

SATICI                                                                 ALICI
Aras Tuğcu