Üye, satışa sunulan dergi örneklerini  https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0Bz642099wAwvRXZZemJpNm10ZUk Bağlantı adresinde, promosyon olarak kullanıma sunulan konu anlatımına ilişkin video örneklerini https://www.youtube.com/channel/UCxjURQw149CiXptXTNylSbg Bağlantı adresinde ücretsiz olarak inceleyebilir, satışa konu ürünler hakkında fikir edinebilir.

Ürünlerin vergiler dahil satış fiyatları ve ödeme koşulları https://dersnette.com/paketler Bağlantı adresinde bulunmakta olup alıcının bilgilenmesine açıktır.

Alıcının cayma hakkı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin m.15/1-f bendi uyarınca bulunmamaktadır. İlgili madde şu şekildedir:

Cayma hakkının istisnaları

MADDE 15 – (1) Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz :
          a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
         b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
         c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
         ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
        d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
        e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine        ilişkin   sözleşmeler.

       f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

      g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

     ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.
     h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.